Porin lopetettava kuntapaikan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen

VALTUUSTOALOITE

4.9.2017

Porin lopetettava kuntapaikan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen

Satakunnan ELY-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan, Poriin sijoitetaan vuonna 2017 yhteensä 150 kuntapaikan saanutta turvapaikanhakijaa. Sopimusta päivitettiin edeltävältä vuodelta (2016) ylöspäin 50 kuntapaikan saaneen turvapaikanhakijan osalta.

Valtio korvaa kototutumislain nojalla tietyiltä osin kuntapaikan saaneen turvapaikanhakijan kotoutuskustannukset kolmen vuoden ajalta. Nykytiedon valossa on kuitenkin huomioitava, että itse kototuttamistarve ei poistu ennalta määrätyn ajan puitteissa. Valtion korvausten loppuessa, kustannukset jäävät täysimääräisesti Porille.

Kulttuurieroista johtuvat ongelmat ovat tuoneet usean porilaisen kertoman mukaan kaupunkiin monenlaisia haasteita, kuten turvattomuuden tunnetta, pelkoa ja epätietoisuutta. On koko Porin etu, että nykyiset suojelun tarpeessa olevat ja kuntaan sijoitetut ihmiset saadaan kotoutettua osaksi yhteiskuntaamme mahdollisimman hyvin. Kuntapaikan saaneiden turvapaikanhakijoiden lisääminen tulevaisuudessa lisäisikin kotouttamishaasteita kohtuuttoman paljon.

Porissa toimii myös turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaa harjoittava SPR:n Liinaharjan vastaanottokeskus. Vastaanottokeskuksen nykyhetken noin 300 hengen kapasiteetti kuormittaa myös omalta osaltaan kaupunkimme palvelurakennetta.

Laittomasti maassaoleville kaupungistamme löytyy hätämajoitustoimintaa. Voidaankin siis sanoa, että Pori on vastuunsa kantanut.

Edellä mainitun perusteella esitän, että Pori päivittää Satakunnan ELY-keskuksen kanssa tekemänsä sopimuksen – kuntapaikan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta kaupunkiin- ensimmäisen mahdollisen tilaisuuden salliessa nollaan, tai irtisanoo sopimuksen, mikäli se on sopimusteknisesti mahdollista.

Anssi Salmi (ps.)

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa